تبلیغات
بانک اطلاعات شهری کرج - مطالب هفته دوم آبان 1390
بانک اطلاعاتی تلفن مشاغل کرج و استان البرز
پارک های شهر کرج
نوشته شده توسط سارا امیدوار در ساعت 04:39 ق.ظ

 111

لاله    1
 

 7000

حاشیه شمال غربی میدان آزادگان  ا میدان طالقانی 
 

 112

لاله   2
 

 34000

بلوار طالقانی شمالی بالا ر از میدان طالقانی سم  چپ
 

 113

ولی عصر 
 

 3800

رجائی شهر -  اوقافی 
 

 114

شهرك اوج 
 

2020

حسن آباد    شهرك اوج

 115

امام رضا 

5014

ان های بلوارامام رضا   قاطع  عاون 

 116

نبو  فا ز  1 و 2 

45642

بلوار ملاصدرا از میدان نبو   ا بلوا ر عاون 

 117

اش راكی 

1032

رجائی شهر فاز 3 بلوار اش راكی ان های بلوار 

 118

اقاقیا 

5700

حاشیه محمود آباد    - شهرك علی ابن ابیطالب 
 

 119

ك ابخانه و پارك بوعلی 
 

 2300

حسن آباد خیابان بو عل یجنب مسجد امام علی   ع
 

 120

بو علی 2 
 

 6760

حسن آباد - شهرك اوج 
 

 121

نبو  فاز     3
 

 12000

بلوار ملاصدرا پارك نبو 
 

 122

گل نرگس 
 

 23249

بلوارباغس ان - نبش خیابان ششم غربی 
 

 123

الغدیر 
 

 7800

بلوار موذن خیابان چهاردهم فاز دوم 
 

 124

یاسمن 
 

 1836

حیدرآباد 
 

 125

مینا   فاز یك
 

 23000

حسن آباد - بین خیابان های نواب 5  ا 25 
 

 126

آزادی
 

8161
 

رجائی شه رخیابان اصلی نبش هف م
 

 127

فاز دوم پارك مینا
 

7500
 

حسن آباد - بین خیابان ها ی نواب5  ا 25
 

 128

دانش 
 

 5000

حسن آباد - شهرك اوج 
 

 129

شهدای بها ر
 

 3382

میدان شهدا - اب دای خیابان بهار - حاشیه خیابان شهید گنجه ای 
 

 130

شهید حسین خواه 
 

 1150

خیابان فروغی - خیابان شهید حسینی خواه 
 

 131

ایثارگران 
 

 6280

خیابان برغان روبروی مج مع ایثارگران 
 

 132

شراف  
 

 1456

بلوار طالقانی شمالی -  قاطع خیابان بهار روبروی مدرسه شراف  
 

 133

بسیج 
 

 1868

بلوار جانبازان روبروی باغ دریانی 
 

 134

طلوع 
 

 1950

اسلام آباد خیابان شریع ی جنب سازمان ْآب
 

 135

آزادگان 
 

 17335

اسلام آباد  بلوار مو ور پول  بعد ا زسالن ورزشی بهش  بانوان
 

 136

حاشیه 45 م ری بسیج 
 

 8891

بلوار بسیج 45 م ری كاج  حاشیه جنوبی بلوار قبل از خیابان شاكر زادگان 
 

 137

نسیم

1110

خیابان فروغی - كوچه شهید نظر آبادی

 138

فضای سبز روبروی خدما  شهری شهرداری كرج

2000

آزادگان روبروی خدما  شهری شهرداری كرج

 139

فضای سبز روبروی خیابان  خ ی 
 

 1000

روبروی خیابان  خ ی
 

 140

دهباشی 
 

 829

كوی كارمندان جنوبی - روبروی فروشگاه ا كا 
 


» ادامه مطلب
-> باکلیک روی آیکون می توانید در کلوب به اشتراک بگذارید ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
پارک های شهر کرج
نوشته شده توسط سارا امیدوار در ساعت 04:10 ق.ظ

61

كشاورز 
 

 3558

مهرشهر  آق  په خیابان پنجم غربی 
 

 62

سحر 
 

 2015

مهر شهر اكبر آباد 
 

 63

قائم 
 

 1220

مهرشهر بلوار حضر  امام  ره  جنب ریل آهن 
 

 64

دانش 
 

 2988

مهر شهر بلوار مطهری جنب مج مع زینب 
 

 65

محوطه گلخانه گرم 
 

 2406

مهر شهر چهار باندی - بلوار 111 - ضلع جنوبی گلخانه گرم 
 

 66

پیس  اسكی  
 

 2785

مهرشهر بلوار چهارباندی - بلوار 111
 

 67

ولیعصر 
 

 5622/75

مهرشهر آق  په - خیابان ولیعصر 
 

 68

ماهواره 
 

 4920

مهرشهر فاز 4 - بلوار گلها - جنب دف ر خدما  شهری ناحیه 2
 

 69

امام    ره 
 

 3180

مهرشهر شهرك كیانمهر 
 

 70

ولیعصر 
 

 3374/5

مهر شهر    شهرك كیانمهر  بلوار ولیعصر 
 

 71

مهدیه 
 

 5004/5

مهر شهر    شهرك كیانمهر 
 

 72

بنفشه 
 

 2029

مهرشهر  بلوار ارم  سه راه شهرداری 
 

 73

یادگار 
 

 3738/5

مهرشهر - خیابان 100 غربی - روبروی مدرسه 
 

 74

سنگی 
 

 3200

مهر شهر - بلوار ارم - پایین  ر از سه راه شهرداری 
 

 75

میلاد 
 

 6250

مهرشهر - بلوار ارم -ورودی خیابان افشار - سم  چپ
 

 76

22 بهمن 
 

 4442

دهقان ویلای اول - خیابان نهم 
 

 77

آلاله 
 

 6409

ان های بلوار گلزار شرقی -مقابل قلعه شبنم 
 

 78

امیر كبیر 
 

 2575

دهقان ویلای دوم - خیابان دوازدهم 
 

 79

بسیج 
 

 22193

حصارك پایین - خیابان مالك اش ر
 

 80

گلها 
 

 470

میدان ك وئی زاده - كوی گلها - ان های خیابان یاسمن 
 

 81

كاج 
 

 2516

سه راه رجائی شهر - بلوار كمربندی - ان های خیابان میثم5   
 

 82

كوثر
 

 1365

خیابان درخ ی - خیابان شهید حیدری  قاطع انوشیروان 
 

83

لادن 
 

 433

بلوار الغدیر خیابان نس رن   -  خیابان شهید علی مقدم 
 

 84

مهر 
 

 920

خیابان درخ ی - جنب میدان عطار 
 

 85

فجر 
 

 2747

دهقان ویلای دوم - ان های خیابان پنجم 


» ادامه مطلب
-> باکلیک روی آیکون می توانید در کلوب به اشتراک بگذارید ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
پارک های شهر کرج
نوشته شده توسط سارا امیدوار در ساعت 03:42 ق.ظ

ردیف

نام پارك

مساحت 

آدرس

1
 

بیلقان
 

1216
 

جاده چالوس - روس ای بیلقان

 

 2

مادر 
 

 27250/6

 بلوارجانبازان - نبش خ سرو
 

3

 بعث  شمالی
 

 3165/5

عظیمیه بین كانال بعث  و بلوار بعث  
 

 4

گلستان 
 

 2744

 ان های بلوار مولانا به سم  جمهوری
 

 5

 ابوریحان
 

 5669/57

كوی كارمندان شمالی 
 

 6

شهید مدنی 
 

 4444/24

 جهانشهر -  بلوار ماهان
 

 7

بسیج

 2222/6

بیلقان خط چهارم وسیه 
 

 8

كودك

 4864

 روبروی پارك ماد ر - زیر كارخانه شیشه سایپا - خ با هنر
 

 9

 شهید بهشتی
 

 26560

رجائی شهر -  بلوار سه باندی 
 

 10

مهران 
 

 7221/5

عظیمیه میدان مهران
 

 11

 نهر معمار
 

15911/4

 جواد آباد سی و چهار م ری بلوار مولانا
 

 12

امیر كبیر 
 

 5000

اب دای جاده چالوس
 

 13

 الزهرا
 

 10352

حاشیه 40 م ری كاج خیابان اركیده
 

 14

باشگاه میلاد 
 

 6776

بلوار ماهان شرقی رو بروی فرمانداری
 

 15

بعث  
 

 8000

عظمیه میدان بعث 
 

 16

 باغ خانواده   فاز 1 
 

 12000

جهانشهر روبروی فرمانداری جنب باشگاه میلاد
 

 17

ایران زمین    فاز 1
 

 36000

عظمیه ظلع شمال غربی میدان اس قلال
 

 18

پارك  نیس 
 

 16000

بلوار جمهوری اسلامی قبل از میدان جمهوری
 

 19

 میخك 
 

 7680

بلوار طالقانی شمالی سم  راس  خیابان میخك
 

 20

 لادن
 

 2550

بلوار مطهری نرسیده به  امین اج ماعی روبروی اداره ثب 
 

 21

شكر آباد 
 

8913/58
 

ان های بلوار امامزاده حسن جنب آ ش نشانی 
 

 22

 رك آباد 
 

 5160

 خیابان اصلی  رك آباد
 

23
 

زی ون

 2265

شهرك ناجا   -      نیروی ان ظامی
 

 24

كارگر 
 

 4320

كلاك نو - بلوار كارگر 
 

 25

زینبیه 
 

 4057

قلمس ان جنب پمپ بنزین 
 

 26

 والفجر
 

 6907

 آسیاب برجی
 

 27

شهید فهمیده 
 

 6250

آسیاب برجی - خیابان شهید فهمیده 
 

 28

 حسن آباد
 

 1210

 حسین آباد راه آهن
 

 29

شهید كریم 
 

 2900

بلوار هف م  یر 
 

 30

 گلبرگ
 

 3650

 شهرك ناجا   -   نیروی ان ظامی


» ادامه مطلب
-> باکلیک روی آیکون می توانید در کلوب به اشتراک بگذارید ارسال به 100 درجه کلوب دات کام