تبلیغات
بانک اطلاعات شهری کرج - پارک های شهر کرج
بانک اطلاعاتی تلفن مشاغل کرج و استان البرز
پارک های شهر کرج
نوشته شده توسط سارا امیدوار در ساعت 04:10 ق.ظ

61

كشاورز 
 

 3558

مهرشهر  آق  په خیابان پنجم غربی 
 

 62

سحر 
 

 2015

مهر شهر اكبر آباد 
 

 63

قائم 
 

 1220

مهرشهر بلوار حضر  امام  ره  جنب ریل آهن 
 

 64

دانش 
 

 2988

مهر شهر بلوار مطهری جنب مج مع زینب 
 

 65

محوطه گلخانه گرم 
 

 2406

مهر شهر چهار باندی - بلوار 111 - ضلع جنوبی گلخانه گرم 
 

 66

پیس  اسكی  
 

 2785

مهرشهر بلوار چهارباندی - بلوار 111
 

 67

ولیعصر 
 

 5622/75

مهرشهر آق  په - خیابان ولیعصر 
 

 68

ماهواره 
 

 4920

مهرشهر فاز 4 - بلوار گلها - جنب دف ر خدما  شهری ناحیه 2
 

 69

امام    ره 
 

 3180

مهرشهر شهرك كیانمهر 
 

 70

ولیعصر 
 

 3374/5

مهر شهر    شهرك كیانمهر  بلوار ولیعصر 
 

 71

مهدیه 
 

 5004/5

مهر شهر    شهرك كیانمهر 
 

 72

بنفشه 
 

 2029

مهرشهر  بلوار ارم  سه راه شهرداری 
 

 73

یادگار 
 

 3738/5

مهرشهر - خیابان 100 غربی - روبروی مدرسه 
 

 74

سنگی 
 

 3200

مهر شهر - بلوار ارم - پایین  ر از سه راه شهرداری 
 

 75

میلاد 
 

 6250

مهرشهر - بلوار ارم -ورودی خیابان افشار - سم  چپ
 

 76

22 بهمن 
 

 4442

دهقان ویلای اول - خیابان نهم 
 

 77

آلاله 
 

 6409

ان های بلوار گلزار شرقی -مقابل قلعه شبنم 
 

 78

امیر كبیر 
 

 2575

دهقان ویلای دوم - خیابان دوازدهم 
 

 79

بسیج 
 

 22193

حصارك پایین - خیابان مالك اش ر
 

 80

گلها 
 

 470

میدان ك وئی زاده - كوی گلها - ان های خیابان یاسمن 
 

 81

كاج 
 

 2516

سه راه رجائی شهر - بلوار كمربندی - ان های خیابان میثم5   
 

 82

كوثر
 

 1365

خیابان درخ ی - خیابان شهید حیدری  قاطع انوشیروان 
 

83

لادن 
 

 433

بلوار الغدیر خیابان نس رن   -  خیابان شهید علی مقدم 
 

 84

مهر 
 

 920

خیابان درخ ی - جنب میدان عطار 
 

 85

فجر 
 

 2747

دهقان ویلای دوم - ان های خیابان پنجم 


 86

شهدا   1
 

 2597

دهقان ویلای اول - خیابان خواجه نصیر شرقی بهد از میدان دهقان ویلا 
 

 87

یاسمن    1
 

 1284

خیابان 45 م ری گلشهر - خیابان اخ ر شرقی پارك یاسمن 2 
 

88
 

یاسمن  2
 

 883

خیابان اخ ر شرقی روبروی پلاك یاسمن 1
 

89

یاسر  8
 

 1110
 

بلوار كمربندی - ان های خیابان یاسر 8
 

 90

یاس 
 

 1400

گلزار غربی میدان بسیج بلوار یاس نبش كوكب غربی
 

 91

بنفشه 
 

 4000

خیابان بنفشه جنب خدما  شهرمنطقه  -  5
 

 92

 اركیده
 

 1868

دهقان ویلای دوم - ان های خیابان یاس 
 

 93

زمین چمن برزن  
 

 8500

اب دای خیابان برزن  - سم  راس  
 

 94

میخك

 6680

 كرج - جوادآباد - خیابان 16 م ری نبش بلوار رجائی

 95

 بنفشه

7436 

 خیابان قلم

 96

 یاسر

 1519

بلوار باغس ان - ان های شاهین ویلا

 97

 گلایل

7939 

ان های بلوار باغس ان غربی 

 98

یاس  

 1826

 خیابان دلبر - حیدری ساسانی -  قاطع بلوار لاله

 99

 ارغوان

 2593

 خیابان  خ ی - محله صوفی آباد

 100

 معلم

                         4166

ان های خیابان قلم
 

 101

كوكب 
 

 8895

خیابان 16 م ری -  كوچه شهید نوروزی 
 

 102

نرگس 
 

 5822

حصارك- جنب پمپ بنزین 
 

 103

رز
 

 1415

بلوار باغس ان - بعد از خیابان  خ ی 
 

 104

لاله 
 

 13437

حصارك بالا - ان هی بلوار آزادی 
 

 105

خا م 
 

 5624

میدان دانشگاه  ربی  معلم - ام داد نهر 
 

 106

پامچال 
 

 4000

بنیاد - خیابان های مدرس جنوبی و 22 بهمن 
 

 107

شقایق 
 

 5000

خیابان شههین ویلا - اراضی مجاور منبع آب حیدر آباد شرقی 
 

 108

ملاصدرا 
 

 15537

 قاطع بلوار اس قلال و ملاصدرا 
 

 109

آزادی 
 

 8161

رجائی شه ر- خیابان اصلی - نبش خیابان هف م 
 

 110

شاهد 
 

 2804/5

بلوار امام رضا - خیابان شاهد 3ادامه لیست ...

اطلاعات بیشتر ...

منبع : پرتال شهرداری کرج

»
-> باکلیک روی آیکون می توانید در کلوب به اشتراک بگذارید ارسال به 100 درجه کلوب دات کام