تبلیغات
بانک اطلاعات شهری کرج - بیمارستان ها و مراکز امدادی کرج
بانک اطلاعاتی تلفن مشاغل کرج و استان البرز
بیمارستان ها و مراکز امدادی کرج
نوشته شده توسط مشاغل البرز در ساعت 06:06 ق.ظ

1ـ بیمارستان شهید رجائی

 

  این بیمارستان در حصارك كرج  خیابان دکتر بهشتی ، خیابان رجائی  واقع گردیده است و وسعت کلی  آن 7750 مترمربع و زیر بنای آن 7030 متر مربع است .

این مرکز درمانی در سال 1354 به عنوان درمانگاه شروع به فعالیت نمود و از سال 1361 رسماً به عنوان بیمارستان شناخته شده است .

این بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی ایران است .

 

واحد های فعال در این بیمارستان:

داخلی ، CCU ، ICU ، POST. CCU , فوریتهای پزشكی

 گوارش– قلب و عروق –تغذیه– عفونی – پوست– داخلی – مغز و اعصاب– نفرولوژی

 سی تی اسكن – ركتوسیگموئیدوسكوپی- اسپیرال – پزشكی هسته ای – آندوسكوپی- كولونوسكوپی الكتروكاردیوگرافی - اكوكاردیوگرافی شیمی درمانی - نوار مغزی– فیزیوتراپی - داروخانه – آزمایشگاه - رادیولوژی – سونوگرافی – تست ورزش

 

                  2- بیمارستان كمالی

  این بیمارستان درمیدان شهدا ء كرج واقع گردیده است و وسعت کلی  آن 10500 مترمربع و زیر بنای آن 7342 متر مربع است.

 این مرکز درمانی در سال 1330 تاسیس شده است

این بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی ایران است .

واحد های فعال در این بیمارستان:

 زنان و زایمان ، جراحی عمومی, جراحی زنان, نوزادان، داخلی , ژنیكولوژی  , NICU

 جراحی عمومی – داخلی – ارولوژی – اعصاب و روان پاتولوژی – الكتروكاردیوگرافی – سیستوسكوپی – سونوگرافی – رادیولوژی – آزمایشگاه – داروخانه    

                 3- بیمارستان شهید مدنی

  این بیمارستان در منطقه جهانشهر كرج واقع گردیده است و  وسعت کلی  آن 8000 مترمربع و زیر بنای آن 7680 متر مربع است.

این مرکز درمانی در سال 1343 تاسیس شده است

این بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی ایران است .

 

واحد های فعال در این بیمارستان:

جراحی عمومی ، ارتوپدی ،, جراحی مغز و اعصاب, جراحی اطفال, ICU

  ICU سوختگی. سوختگی,

 ارتوپد , جراحی عمومی , ارولوژی , ENT , چشم , داخلی , جراحی اعصاب و روان , جراحی عروق , جراحی فك و صورت , طب فیزیكی ، پوست و مو , دندانپزشكی , روانپزشكی , روانشناسی , عفونی , كلینیك درد , رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسكن ، پاتولوژی , آزمایشگاه , فیزیوتراپی , پزشكی هسته ای , الكتروكاردیوگرافی , الكترومیوگرافی

 

               4ـ بیمارستان شهید باهنر

  این بیمارستان در منطقه شهرك عظیمیه واقع گردیده است و وسعت کلی  آن 30000 مترمربع و زیر بنای آن 8000 متر مربع است.

این مرکز درمانی در سال 1358 تاسیس شده است

این بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی ایران است .

 

واحد های فعال در این بیمارستان:

تخصصی اطفال , جراحی عمومی ، نوزادان, ICU

 ENT ـ جراح زنان – ارولوژی  –  جراح عمومی– چشم – داخلی – اعصاب و روان – فوق تخصص قلب – ارتوپد – پوست - داروخانه -رادیولوژی – آزمایشگاه 

 

              5ـ بیمارستان حضرت علی

  این بیمارستان در منطقه 2 اسلام آباد واقع گردیده است.

 و كل زمین آن 714 مترمربع و زیر بنای آن 1790 متر مربع و در سال 1359 تاسیس شده است

 این مرکز درمانی ابتدا به عنوان درمانگاه بوده و از سال 1363 رسماً به عنوان بیمارستان فعالیت نموده است  این بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی ایران است .

 

واحد های فعال در این بیمارستان:

جراحی زنان و زایمان, بخش نوزادان ویژه ، زایشگاه

 درمانگاه عمومی – زنان و زایمان - اطفال

 رادیولوژی – آزمایشگاه – داروخانه 

 

 

 

۶ - بیمارستان اشتهارد

  این بیمارستان در شهر اشتهارد ، تابعه ی شهرستان كرج واقع گردیده  است و وسعت کلی  آن 19950 متر مربع و زیر بنای آن 2100 مترمربع می باشد.

 این واحد درمانی در سال  1356به عنوان درمانگاه تاسیس شده و از سال 1372 به عنوان بیمارستان بهره برداری شده است 

این بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی ایران است.

 

واحد های فعال در این بیمارستان:

داخلی, جراحی, اطفال, زنان و زایمان

 زنان و زایمان – اطفال ـ جراحی عمومی –عمومی اورژانس

 اپتومتری – رادیولوژی – آزمایشگاه – داروخانه 

 

 

7- بیمارستان شریعتی

 

  این بیمارستان در شهر محمد شهر ، تابعه ی شهرستان كرج واقع گردیده است

وسعت کلی  آن 50000 متر مربع و زیر بنای آن 7170 مترمربع است

این مرکز درمانی در سال 1363 تاسیس شده است

 این بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی ایران است.

 

واحد های فعال در این بیمارستان:

ارتوپدی, داخلی ,زنان و زایمان, جراحی عمومی, CCU , ICU

 جراحی عمومی – ارتوپد – قلب و عروق – ارولوژی – اعصاب– طب فیزیكی – داخلی– اطفال – چشم – زنان و زایمان – جراحی مغزو اعصاب ، اكوكاردیوگرافی - الكتروكاردیوگرافی - نوار عصب – نوار مغز - فیزیوتراپی – داروخانه – آزمایشگاه – رادیولوژی 

 

۸- بیمارستان کسری

  این بیمارستان در جهانشهر کرج  واقع گردیده است.

  این مرکز درمانی در سال ۱۳۵۲ تاسیس شده است.

  نام بخش های بیماران بستری:
  جراحی عمومی, جراحی زنان ,
ICU CCU, ارتوپد – ارولوژی - نوزادان

  درمانگاه:
  گوش و حلق و بینی ـ دندانپزشكی - روماتولوژی ـ جراحی عمومی- ارتوپد جراحی

  كلیه و مجاری اداری - داخلی مغزواعصاب - مامایی -

  پاراکلینیک:
  آندوسكپی, كولونسكپی , نوارعضله , نوارمغز , نوارقلب , س تی اسكن ,  ام.آر.آی , رادیولوژی. , سونوگرافی داروخانه , آزمایشگاه ، فیزیوتراپی ، پاتولوژی , سونوداپلر 
 

 

                  ۹ - بیمارستان امام خمینی

 این بیمارستان در  واقع گردیده است.

 این مرکز درمانی در سال ۱۳۷۰ تاسیس شده است.

 نام بخش های بیماران بستری:
 
CCU - POST - CCU - ICU POST ICU - . ICU.OH - . ارتوپد -   POST.CATH - نوزادان
 جراحی عمومی - زنان و زایمان,

 درمانگاه:
 ارتوپدی, جراحی, جراحی اعصاب, كلیه,انكولوژی,زنان,داخلی,تغذیه اطفال, داخلی

 اعصاب,روانپزشكی ، , روماتولوژی , قلب,چشم ENT ،جراحی فك و صورت,غدد,عفونی  پاراكلینیك:
رادیولوژی . سی تی اسكن, سونوگرافی . نوار مغز. فیزیوتراپی.داروخانه , نوارعصب  آزمایشگاه, اكوكاردیوگرافی,

 

                     ۱۰- بیمارستان قائم

این بیمارستان درحوالی میدان مادر واقع گردیده است.

این مرکز درمانی در سال ۱۳۷۹ تاسیس شده است.

نام بخش‌های بیماران بستری: 
جراحی مردان - جراحی زنان - داخلی - مسمومیت - شیمی درمانی - نوزادان

- اطفال – زنان و زایمان - CCU - . POST. CCU - MICU - SICU 


 کلینیک:
ارتوپدی , جراحی عمومی , ارولوژی , داخلی , چشم , نفرولوژی, اعصاب ,

 فوق تخصص گوش و حلق و بینی, عفونی, جراحی مغز و اعصاب, قلب

, هپاتیت, فوق تخصصی ریه ,

پاراکلینیک:

, اكوكاردیوگرافی,تست ورزش USP ،  كولونسكپی,آندوسكپی,ادیومتری,

اسپیرومتری, تست ریه , سیستوسكپی آكروسكپی,الكتروكاردیوگرافی,نوارمغزی

پاتولوژی , سی تس اسكن,رادیولوژی سونوداپلر, سونوگرافی , آزمایشگاه,

فیزیوتراپی , شیمی درمانی , داروخانه

 

                     ۱۱ - بیمارستان البرز

این بیمارستان در شهرک باغستان در شمالغرب شهر کرج و در دامنه های رشته کوههای

البرز قرار گرفته ، این مرکز درمانی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است.

این بیمارستان وابسته به سازمان تامین اجتماعی می باشد.
 
عنوان تخصصی بیمارستان :
 
 جراحی عمومی ، اورولوژی  ،چشم زنان و زایمان زایشگاه قلب و عروق ،  ارتوپدی
ENT 
 
داخلی، عفونی، جراحی مغز و اعصاب ، داخلی مغز و اعصاب  اطفال نوزادان.     

     
 بخشهای ویژه و خاص بیمارستان :
  
CCU و  ICU  
 
      
واحدهای فعال پاراکلینیکی و درمانگاهی بیمارستان:
 
آزمایشگاه -  رادیولوژی-  اولتراسونوگرافی -  تست ورزش -
CT - آندوسکوپی
کولونوسکوپی - 
EEG - سنگ شکن - واکسیناسیون -  گچ گیری -  تغذیه
 پاتولوژی -  اکوکاردیوگرافی -  هولتر مانیتورینگ -   فیزیوتراپی -  داروخانه
-
EMG.NCV - ادیومتری -  اسپیرومتری - مامایی تزریقات و پانسمان -  ECG 

 


»
اطلاعات بیشتر : www.AlborzJobs.com
مرتبط با :
بانک اطلاعات شهری استان البرز
لینک های مرتبط : بانک اطلاعات مشاغل البرز
مشاغل البرز
مغناطیس درمانی
برچسب ها : بیمارستان ها و مراکز امدادی کرج ,بیمارستان های کرج ,مراکز امدادی کرج ,کرج ,شهر کرج ,بیمارستان های شهر کرج ,مراکز امدادی شهر کرج ,بیمارستان کرج ,بیمارستان شهر کرج ,استان البرز ,بیمارستان ,درمانگاه ,درمانگاه شبانه روزی ,کلینیک ,کلینیک کرج ,بستری ,حوادث ,بیماران ,پزشک ,مطلب ,دکتر کرج ,ساختمان پزشکان ,دندانپزشک ,پزشک داخلی اطفال ,پزشک عمومی کرج ,ساختمان پزشکان کرج ,کمک های اولیه ,آتش نشانی کرج ,آتش نشانی ,اورژانس ,سوانح ,کمکهای فوری ,درمان ,درمان و آموزش پزشکی ,طبابت ,بیمارستان البرز ,بیمارستان های استان البرز ,بیمارستان استان البرز ,بیمارستان حومه کرج ,بیمارستان های دولتی کرج ,بیمارستان های خصوصی کرج ,CCU ,ICU ,POST. CCU ,جراحی عمومی ,جراحی زنان ,نوزادان ,داخلی ,ژنیكولوژی ,NICU جراحی عمومی ,ارولوژی ,اعصاب و روان پاتولوژی ,الكتروكاردیوگرافی ,سیستوسكوپی ,سونوگرافی ,رادیولوژی ,آزمایشگاه ,داروخانه ,ارتوپدی ,جراحی مغز و اعصاب ,جراحی اطفال ,ICU ICU سوختگی. سوختگی ,ارتوپد ,ENT ,چشم ,جراحی اعصاب و روان ,جراحی عروق ,جراحی فك و صورت ,طب فیزیكی پوست و مو ,دندانپزشكی ,روانپزشكی ,روانشناسی ,عفونی ,كلینیك درد ,سی تی اسكن ,پاتولوژی ,فیزیوتراپی ,پزشكی هسته ای ,بخش نوزادان ویژه ,جراحی ,اطفال ,زنان و زایمان ,ICU CCU ,كولونسكپی ,نوارعضله ,نوارمغز ,نوارقلب ,س تی اسكن ,ام.آر.آی ,رادیولوژی. ,سونوگرافی داروخانه ,درمانگاه: ارتوپدی ,جراحی اعصاب ,كلیه ,انكولوژی ,زنان ,تغذیه اطفال ,داخلی اعصاب ,روماتولوژی ,قلب ,چشم ENT ,غدد ,عفونی پاراكلینیك: رادیولوژی . سی تی اسكن ,سونوگرافی . نوار مغز. فیزیوتراپی.داروخانه ,نوارعصب آزمایشگاه ,اكوكاردیوگرافی ,نفرولوژی ,اعصاب ,فوق تخصص گوش و حلق و بینی ,هپاتیت ,فوق تخصصی ریه ,پاراکلینیک: ,تست ورزش USP ,آندوسكپی ,ادیومتری ,اسپیرومتری ,تست ریه ,سیستوسكپی آكروسكپی ,نوارمغزی پاتولوژی ,سی تس اسكن ,رادیولوژی سونوداپلر ,شیمی درمانی ,اورولوژی ,چشم زنان و زایمان زایشگاه قلب و عروق ,ارتوپدی ENT داخلی ,
-> باکلیک روی آیکون می توانید در کلوب به اشتراک بگذارید ارسال به 100 درجه کلوب دات کام