تبلیغات
بانک اطلاعات شهری کرج - بانك اطلاعات بیماریها
بانک اطلاعاتی تلفن مشاغل کرج و استان البرز
بانك اطلاعات بیماریها
نوشته شده توسط مشاغل البرز در ساعت 11:42 ب.ظ


نام بیماری به  فارسی

نام بیماری به انگلیسی

آرنج‌ تنیس‌بازان‌

tennis elbow

آفتاب‌زدگی‌ (حساسیت‌ به‌ نور آفتاب‌)

sun poisoning

اسپوروتریكوز

sporotrichosis

اسپوندیلیت‌ آنكیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS)

spondylitis ankylosing

استفراغ‌ شدید حاملگی‌

hyperemesis gravidarum

استوماتیت‌

stomatitis

التهاب‌ تیرویید (تیروییدیت‌) تیروئیدیت

thyroiditis

التهاب‌ زبان‌ (گلوسیت‌)

tongue inflammation

التهاب‌ عنبیه‌

iritis

التهاب‌ قرنیه‌ (كراتیت‌)

keratitis

انحراف‌ چشم‌

strabismus

آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌

glaucoma primary angle closure

آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز

glaucoma chronic open angle

آب‌ مروارید

cataract

آبسه‌ آنوركتال‌ یا آبسه مقعد

anorectal abscess

آبسه‌ پستان‌ breast abscess
آبسه‌ ریه‌ lung abscess
آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ brain or epidural abscess
آبله‌ مرغان‌ chickenpox
آپاندیسیت‌ appendicitis
آترواسكلروز (تصلب‌ شرایین‌) atherosclerosis
آتلكتازی‌ atelectasis
آرتریت‌ روماتویید جوانان یا كودكان‌ arthritis juvenile rheumatoid
آرتریت‌ عفونی‌ (چركی‌) arthritis infectious
آرتریت‌ مرتبط‌ با پسوریازیس‌ psoriatic arthritis
آرتیت‌ روماتویید arthritis rheumatoid
آزبستوز asbestosis
آسم‌ asthma
آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی‌ در اثر تغییرات‌ فشاری‌ barotitis media
آفت‌ دهان‌ canker sores
آفتاب‌سوختگی‌

sunburn

آكنه‌ (جوشهای‌ غرور) acne
آكنه‌ روزاسه‌

acne rosacea

آلرژی‌ غذایی‌

allergy food

آمبولی‌ ریه‌

pulmonary embolism

آمپیم‌

empyema

آمفیزم‌

emphysema

آمنوره‌ (قطع‌ قاعدگی‌) ثانویه‌

amenorrhea secondary

آمنوره‌ اولیه‌

amenorrhea primary

آمیبیاز (اسهال‌ خونی‌ آمیبی‌)

amebiasis

آمیوتروفیك‌ لاترال‌ اسكلروز

amyotrophic lateral sclerosis

آنافیلاكسی‌ (شوك‌ آلرژیك‌)

anaphylaxis

آندوكاردیت‌

endocarditis

آندومتریوز

endometriosis

آنرژین‌ صدری‌

angina pectoris

آنسفالیت‌ ویروسی‌

encephalitis viral

آنفلوانزا

influenza

آنوریسم‌

aneurysm

اپی‌گلوتیت‌

epiglottitis

اپیدیدیمیت‌

epididymitis

اتواسكلروز

otosclerosis

اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌

post traumatic stress disorder(ptsd)

اختلال‌ خلقی‌ فصلی‌

seasonal affective disorder(sad)

اختلال‌ دوقطبی‌

bipolar disorder

اختلال‌ رشد بچه‌

failure to thrive

اختلال‌ كم‌ توجهی‌ ـ بیش‌ فعالی‌

attention deficit hyperactivity disorder

اختلال‌ هراس‌

panic disorder

اختلال‌ وسواسی‌ ـ جبری‌

obsessive compulsive disorder

اختلالات‌ آب‌ و الكترولیت‌

fluid and electrolyte disorders

اختلالات‌ سازگاری‌

adjustment disorders

اختلالات‌ شخصیت‌

personality disorders

ادم‌ ریه‌

pulmonary edema

اریتم‌ گرهی‌

erytheerythema nodosum.

اریتم‌ مولتی‌فرم‌

erythema multiforme

اسپوندیلوز گردن‌

cervical spondylosis

استئوآرتریت‌

osteoarthritis

استئومیلیت‌

osteomyelitis

استرس‌

stress

اسكلرودرمی‌

scleroderma

اسكلروز متعدد (اِم‌. اِس‌)

multiple sclerosi ( MS )

اسكولیوز

scoliosis

اسكیزوفرنی‌

schizophrenic disorders

اسهال‌ حاد

diarrhea acute

اسهال‌ خونی‌ باكتریایی‌ (شیگلوز)

dysentery bacillary

اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ كودكی‌

diarrhea chronic non specific of childhood

اضطراب‌

anxiety

افسردگی‌

depression

افسردگی‌ پس‌ از زایمان‌

postpartum depression

افسردگی‌ خفیف‌ (دیس‌تایمی)‌

dysthymia

اكتروپیون‌

ectropion

اگزما

eczema

التهاب‌ ملتحمه‌

conjunctivitis

الكلیسم‌

alcoholism

انتروپیون‌

entropion

انتروكولیت‌ با غشای‌ كاذب‌

pseudomembranous enterocolitis

انحراف‌ تیغه‌ بینی‌ nasal septum deviated
انعقاد داخل‌ عروق‌ منتشر disseminated intravascular coagulation
اورتریت‌ urethritis
اوریون‌ mumps
ایدز hiv and aids
ایست‌ قلبی‌ cardiac arrest

برجس‌ - لك و پیس (ویتیلیگو)

vitiligo

برفك‌ (كاندیدیاز دهانی‌)

thrush

بلوك‌ قلبی‌

heart block

بواسیر

hemorrhoids

بی‌اختیاری‌ ادرار استرسی‌

incontinence stress

بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی‌

iccontinence urge

بیرون‌زدگی‌ رحم‌

uterine prolapse

بیماری‌ تای‌ ساكس‌

tay sachs disease

بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب‌

heart valve disease

بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی‌

immunodeficiency diseases

پركاری‌ پاراتیرویید

hyperparathyroidism

پركاری‌ تیرویید

hyperthyroidism

پیچ‌خوردگی‌ بیضه‌

testicle torsion

پیچ‌خوردگی‌ و كشیدگی‌ عضلات و مفاصل

sprains and strains

تاندونیت‌ و تنوسینوویت‌

tendinitis and tenosynovitis

تب‌ دره‌ (كوكسیدیومایكوز)

valley fever

تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی‌

herpes genital

ترومبوز ورید عمقی‌

thrombosis deep vein

ترومبوسیتوپنی‌

thrombocytopenia

ترومبوفلبیت‌

thrombophlebitis superficial

تریشینوز

trichinosis

تعریق‌ بیش‌ از اندازه‌

hyperhidrosis

تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌(تندضربانی)

heartbeat rapid

تنفس‌ سریع‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد)

hyperventilation

تورتیكولی‌ (كجی‌ گردن‌)

torticollis

توكسوپلاسموز

toxoplasmosis

تومور طناب‌ نخاعی‌

spinal cord tumor

تومور ویلمز

wilms tumor

بالانیت‌

balanitis

بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشك‌

diaper rash

برونشكتازی‌

bronchiectasis.

برونشیت‌ حاد

bronchitis acute

برونشیت‌ مزمن‌

bronchitis chronic

برونشیولیت‌

bronchiolitis

بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌

earwax blockage

بلاستومیكوز

blastomycosis

بلفاریت‌

blepharitis

به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ كلسیم‌ خون‌

calcium imbalance

بوتولیسم‌

botulism

بورسیت‌

bursitis

بولیمی ( پرخوری روانی )

bulimia

بونیون  (كج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا }

bunion

بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در كودكان‌

encopresis

بی‌اختیاری‌ ادرار

incontinence functional

بی‌اشتهایی‌ عصبی‌

anorexia nervosa

بی‌خوابی‌

insomnia

بیماری دست، پا و دهان

hand footandmouth disease

بیماری‌ آدیسون‌

addison's disease

بیماری‌ آلزایمر

alzheimer's disease

طاسی‌ منطقه‌ای‌ (آلوپسی‌ آره‌آتا)

alopecia areata

بیماری‌ اسگود ـ شلاتر

osgood schlater disease

بیماری‌ انسداد ریوی‌ مزمن‌

chronic obstructive pulmonary disease(COPD)

بیماری‌ بِرگر

buerger's disease

بیماری‌ پاركینسون‌

parkinson's disease

بیماری‌ پاژه‌ استخوان‌

paget's disease(of bone)

بیماری‌ حركت‌

motion sickness

بیماری‌ دیورتیكولی‌

diverticular disease

بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌

cor pulmonale

بیماری‌ سلیاك‌

celiac disease

بیماری‌ فیبروكیستیك‌ پستان‌

fibrocystic breast disease

بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشكل‌ ریه‌

corneal abrasion and ulcer

بیماری‌ كرون‌

crohn's disease

بیماری‌ لایم‌

lyme disease

بیماری‌ لِگ‌ ـ كالو ـ پرتس‌

legg calve perthes disease

بیماری‌ مِنِیر

menier's disease

بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه‌

radiation sickness

بیماری‌ ناشی‌ از كاهش‌ ناگهانی‌ فشار

decompression sickness

ترومبوز آمبولی‌ شریانی‌

thrombosis and embolus arterial

تیفوس كنه ای

 

تونسیلیت‌

tonsillitis

نب یونچه (رینیت آلرژیك)

hayfever(allergicrhinitis)


ادامه لیست بیماریها ...


»
اطلاعات بیشتر : www.AlborzJobs.com
مرتبط با :
مقالات متنوع شهر کرج
لینک های مرتبط : بانک اطلاعات مشاغل البرز
پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران
مغناطیس درمانی
برچسب ها : بانك اطلاعات بیماریها ,نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌ glaucoma primary angle closure آب‌ سیاه‌ چشم‌ ,زخم‌ معده‌) ulcer peptic زرد زخم‌ impetigo زگیل‌های‌ مقاربتی‌ (زگیل‌های‌ تناسلی‌ ,نام بیماری به فارسی ,آرنج‌ تنیس‌بازان‌ ,آفتاب‌زدگی‌ (حساسیت‌ به‌ نور آفتاب‌) ,اسپوروتریكوز ,اسپوندیلیت‌ ,آنكیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS) ,استفراغ‌ شدید حاملگی‌ ,استوماتیت‌ ,التهاب‌ تیرویید (تیروییدیت‌) ,تیروئیدیت ,التهاب‌ زبان‌ ,گلوسیت‌ ,التهاب‌ عنبیه‌ ,التهاب‌ قرنیه‌ ,(كراتیت‌) ,انحراف‌ چشم‌ ,آب‌ سیاه‌ چشم‌ ,نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌ ,نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز ,آب‌ مروارید ,آبسه‌ ,آنوركتال‌ یا آبسه مقعد ,آبسه‌ پستان‌ ,آبسه‌ ریه‌ ,آبسه‌ مغزی‌ ,اپی‌دورال‌ ,آبله‌ مرغان‌ ,آپاندیسیت‌ ,آترواسكلروز (تصلب‌ شرایین‌) ,آتلكتازی‌ ,آرتریت‌ ,روماتوییدجوانان یا كودكان‌ ,آرتریت‌ عفونی‌ (چركی‌) ,آرتریت‌ مرتبط‌ با پسوریازیس‌ ,آرتیت‌ ,روماتویید ,آزبستوز ,آسم‌ ,آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی‌ ,تغییرات‌ فشاری‌ ,آفت‌ دهان‌ ,آفتاب‌سوختگی‌ ,آكنه‌ (جوشهای‌ غرور) ,آكنه‌ روزاسه‌ ,آلرژی‌ غذایی‌ ,آمبولی‌ ,ریه‌ آمپیم‌ ,آمفیزم‌ ,آمنوره‌ (قطع‌ قاعدگی‌) ثانویه‌ ,آمنوره‌ اولیه‌ آمیبیاز (اسهال‌ خونی‌ آمیبی‌) ,آمیوتروفیك‌ ,لاترال‌ ,اسكلروز ,آنافیلاكسی‌ (شوك‌ آلرژیك‌) ,آندوكاردیت‌ ,آندومتریوز ,آنرژین‌ صدری‌ ,آنسفالیت‌ ,ویروسی‌ ,آنفلوانزا ,آنوریسم‌ ,اپی‌گلوتیت‌ ,اپیدیدیمیت‌ ,اتواسكلروز ,اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌ ,اختلال‌ خلقی‌ فصلی‌ ,اختلال‌ دوقطبی‌ ,اختلال‌ رشد بچه‌ ,اختلال‌ كم‌ توجهی‌ ,بیش‌ فعالی‌ ,اختلال‌ هراس‌ ,اختلال‌ وسواسی‌ ,جبری‌ ,اختلالات‌ آب‌ و الكترولیت‌ ,اختلالات‌ سازگاری‌ ,اختلالات‌ شخصیت‌ ,ادم‌ ریه‌ ,اریتم‌ گرهی‌ ,اریتم‌ مولتی‌فرم‌ ,اسپوندیلوز گردن‌ ,استئوآرتریت‌ ,استئومیلیت‌ ,استرس‌ ,اسكلرودرمی‌ ,اسكلروز متعدد (اِم‌. اِس‌) ,اسكولیوز ,اسكیزوفرنی‌ ,اسهال حاد ,اسهال خونی‌ ,باكتریایی‌ (شیگلوز) ,اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ كودكی‌ ,اضطراب‌ ,افسردگی‌ ,افسردگی‌ پس‌ از زایمان‌ ,افسردگی‌ خفیف‌ (دیس‌تایمی)‌ ,اكتروپیون‌ ,اگزما ,التهاب‌ ملتحمه‌ ,الكلیسم‌ ,انتروپیون‌ ,انتروكولیت‌ با غشای‌ كاذب‌ ,انحراف‌ تیغه‌ بینی‌ ,انعقاد داخل‌ عروق منتشر ,اورتریت‌ ,اوریون‌ ,ایدز ,ایست‌ قلبی‌ ,برجس‌ ,لك و پیس (ویتیلیگو) ,برفك‌ (كاندیدیاز دهانی‌) ,بلوك‌ قلبی‌ ,بواسیر ,بی‌اختیاری‌ ادرار استرسی‌ ,بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی‌ ,بیرون‌زدگی‌ رحم‌ ,بیماری‌ تای‌ ساكس‌ ,بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب‌ ,بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی‌ ,پركاری‌ پاراتیرویید ,پركاری‌ تیرویید ,پیچ‌خوردگی‌ بیضه‌ ,پیچ‌خوردگی‌ و كشیدگی‌ عضلات و مفاصل ,تاندونیت‌ و تنوسینوویت‌ ,تب‌ دره‌ (كوكسیدیومایكوز) ,تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی‌ ,ترومبوز ورید عمقی‌ ,ترومبوسیتوپنی‌ ,ترومبوفلبیت‌ ,تریشینوز ,تعریق‌ بیش‌ از اندازه‌ ,تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌(تندضربانی) ,تنفس‌ سریع‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد) ,تورتیكولی‌ (كجی‌ گردن‌) ,توكسوپلاسموز ,تومور طناب‌ نخاعی‌ ,تومور ویلمز ,بالانیت‌ ,بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشك‌ ,برونشكتازی‌ ,برونشیت‌ حاد ,برونشیت‌ مزمن‌ ,برونشیولیت‌ بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌ ,بلاستومیكوز ,بلفاریت‌ ,به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ كلسیم‌ خون‌ ,بوتولیسم‌ ,بورسیت‌ ,بولیمی ( پرخوری روانی ) ,بونیون (كج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا } ,بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در كودكان‌ ,بی‌اختیاری‌ ادرار ,بی‌اشتهایی‌ عصبی‌ ,بی‌خوابی‌ ,بیماری دست ,پا و دهان ,بیماری‌ آدیسون‌ ,بیماری‌ آلزایمر ,طاسی‌ منطقه‌ای‌ (آلوپسی‌ آره‌آتا) ,بیماری‌ اسگود ,شلاتر ,بیماری‌ انسداد ریوی‌ مزمن‌ ,بیماری‌ بِرگر ,بیماری‌ پاركینسون‌ ,بیماری‌ پاژه‌ استخوان‌ ,بیماری‌ حركت‌ ,بیماری‌ دیورتیكولی‌ ,بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌ ,بیماری‌ سلیاك‌ ر بیماری‌ فیبروكیستیك‌ پستان‌ ,بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشكل‌ ریه‌ ,بیماری‌ كرون‌ ,بیماری‌ لایم‌ ,بیماری‌ لِگ‌ ,كالو ,پرتس‌ ,بیماری‌ مِنِیر ,بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه‌ ,بیماری‌ ناشی‌ از كاهش‌ ناگهانی‌ فشار ,ترومبوز ,آمبولی‌ شریانی‌ ,تیفوس كنه ای ,تونسیلیت‌ ,نب یونچه (رینیت آلرژیك) ,حصبه‌ (تب‌ روده‌ای‌) ,حمله‌ ایسكمیك‌ گذرا (TIA) ,حمله‌ قلبی‌ (انفاركتوس‌ عضله‌ قلب‌) ,خار پاشنه‌ ,خارش‌ زمستانی‌ (اگزمای‌ خشك‌) ,خودبیمارانگاری‌ ,خونریزی‌ رحم‌ پس‌ از یائسگی‌ ,خونریزی‌ رحم‌ در اثر اختلال‌ كاركرد ,خونریزی‌ غیر طبیعی‌ قبل‌ از یائسگی‌ از رحم‌ ,
-> باکلیک روی آیکون می توانید در کلوب به اشتراک بگذارید ارسال به 100 درجه کلوب دات کام