تبلیغات
بانک اطلاعات شهری کرج - هتل های شهر کرج
بانک اطلاعاتی تلفن مشاغل کرج و استان البرز

هتل های شهر کرج


نام                        درجه                          آدرس                                               تلفن

دیزین                       3                              کرج                                  021-5607814-0261

گاجره                      3                          شمیرانات                                         02651-3273

سامان                     2                              کرج                                           222814-0261

فالیز                        2                              کرج                                             2305-02651

مرمر كرج                  2                              کرج                                           0261-241530

امیركبیر                    1                              کرج                                           236292-0261

گچسر                     1                              کرج                                           0262228-204


اطلاعات بیشتر ...