تبلیغات
بانک اطلاعات شهری کرج - بانک اطلاعات تلفن اتحادیه های استان البرز
بانک اطلاعاتی تلفن مشاغل کرج و استان البرز
نام
آرایشگران آقایان
آرایشگران بانوان
آسفالت وعایقهای رطوبتی طباطبائی
آهك پزان
آهن آلات
آهن فروشان
اوراق كنندگان اتومبیل وجرثقیل
آهنگران اتومبیل
اتوباروخدمات شهری باربری و پیك موتوری
اتوسرویس وپاركینگ
اتومبیل نمایشگاه داران
اغذیه وپیتزاوغذاهای فانتزی
الكترومكانیك
الكترونیك فروشندگان وتعمیركاران
الكتریك
امكان
امكان تلفنخانه
امكان دفترسرپرستی
امكان دورنگار
املاك مشاورین معاملات
انجمن اسلامی دانش آموزان 7 خط
انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرتی
انجمن صنفی شركت های زیارتی
انجمن صنفی كارفرمایان
انجمن صنفی كارفرمایان شركتها و موسسات
انجمن صنفی مهندسان عمران
باتری دینام استارت فروشندگان تعمیركار
بارفروشان
باغداران
برق اتومبیل
بلوروچینی
پتوفروشان
پروفیل
پلاستیك تولیدكنندگان
پلاستیك ومشمع
پوشاك دوخته
پوشاك طیاری
پیراهن دوزان مشهد
تراشكاری وذوب فلزات وماشین سازی
تریكوكشباف
تزئینات ساختمانی
تعاون كشاورزان
تعاونی اعتبار
تعاونی روستایی
تعاونی كارمندان
تعاونی مسكن
تعاونی مصرف كاركنان دولت
تعاونیهای روستایی
تعاونیهای مسكن كارمندان دولت
تعاونیهای مصرف
تعمیركاران مصنوعات نفت وگاز
تعمیركاران نفت وگاز
تولیدتابلوهای برق
تولیدوتعمیركاران قطعات برق خودرو
چلوكبابیها
چوب والوارفروشندگان
حمل ونقل شركتهای تعاونی
الكترونیك خدمات
خدمات موتوری 4 خط
خواربارفروشندگان
خوارباروكالای عطاری
خوارباروكالای عطاری دورنگار
خیاطان
دامپروران
دامداران
دروپنجره سازان
درودگران ومبل سازان
دوچرخه وموتورفروشان
دوزندگان اتومبیل

اطلاعات بیشتر ...