تبلیغات
بانک اطلاعات شهری کرج - ادارات ارشاد اسلامی
بانک اطلاعاتی تلفن مشاغل کرج و استان البرز


اطلاعات بیشتر ...


ادارات ارشــاد اسلامی :

ردیف

نام مرکز

آدرس

تلفن

1

ارشاد اسلامی ـ انجمن سینمای جوان

هفت تیر

۲۷۰۱۰۶۹

2

ارشاد اسلامی ـ سینما تئاتر ارشاد

پارک شهید چمران

۲۲۲۷۰۷۴