تبلیغات
بانک اطلاعات شهری کرج - بانک رفاه کارگران کرج
بانک اطلاعاتی تلفن مشاغل کرج و استان البرز

شعب بانک رفاه کارگران کرج :

ردیف

نام مرکز

آدرس

تلفن

1

بانک توسعه صنعت و معدن

جاده محمدشهر

 

2

بانک رفاه کارگران درمان مدیریت

نرسیده به دهقان ویلای اول

۱۲ _ ۴۴۳۹۸۱۱

3

بانک رفاه کارگران رجایی شهر

رجایی شهر

۴۴۲۵۰۳۲

4

بانک رفاه کارگران رجایی شهر

رجایی شهر

۴۴۱۴۸۹۹

5

بانک رفاه کارگران رجایی شهر

رجایی شهر ـ ابتدای خیابان ۱۲

۴۴۲۰۰۴۱

6

بانک رفاه کارگران رجایی شهر

سه راه رجایی شهر ـ میثم ۱۰

۴۴۱۲۸۹۹

7

بانک رفاه کارگران سرپرستی

خیابان شهید بهشتی

۲۲۴۲۴۵۳

8

بانک رفاه کارگران سرپرستی

خیابان شهید بهشتی

۲۲۴۲۴۴۵

9

بانک رفاه کارگران فردیس

فردیس ـ بین فلکه اول و دوم

۶۵۰۴۰۲۰

10

بانک رفاه کارگران فردیس

فردیس

۶۳۲۴۴۴

11

بانک رفاه کارگران مرکزی

خیابان شهید بهشتی ـ نبش خیابان پدیدار

۲۲۴۲۴۵۸اطلاعات بیشتر ...