تبلیغات
بانک اطلاعات شهری کرج - بانک کشاورزی کرج
بانک اطلاعاتی تلفن مشاغل کرج و استان البرز

شعب بانک کشاورزی کرج :

ردیف

نام مرکز

آدرس


تلفن

فکس

1

بانک کشاورزی

خیابان شهید بهشتی ـ روبروی کلینیک شهید بهشتی

۲۲۲۲۰۲۹

۲۲۲۱۱۸۰

2

بانک کشاورزی اداره آمار

نرسیده به سه راه رجایی شهر

۴۴۳۳۷۰۰

-----

3

بانک کشاورزی برغان

خیابان برغان ـ پایین تر از بازار روز

۲۲۴۹۸۴۳ - ۲۲۴۹۲۰۷

-----

4

بانک کشاورزی چهارراه طالقانی

چهارراه طالقانی

۲۷۰۱۴۸۸

-----

5

بانک کشاورزی فردیس

فردیس ـ فلکه دوم

۶۵۰۸۳۳۷ ـ ۶۵۰۲۰۱۸

-----

6

بانک کشاورزی مارلیک

مارلیک ـ خیابان دکتر حسابی

۶۴۶۲۰۹۵ ـ ۶۴۵۶۹۶۹

-----

7

بانک کشاورزی ماهدشت

ماهدشت ـ امام خمینی

۲۳۸۲۳۷۷ ـ ۰۲۶۲

-----

8

بانک کشاورزی محمد آباد

محمد شهر ـ بلوار امام خمینی ـ ابتدای خیابان بختیاری

۶۲۰۲۳۸۳

۶۲۰۶۸۹۸ ـ ۰۲۶۲

9

بانک کشاورزی مهندسی زراعی

کیلومتر ۷ جاده ماهدشت ـ معاونت آب و خاک ـ داخل شهرک مهندس زراعی

۲۷۸۱۱۶۷

-----

10

بانک کشاورزی نهال و بذر

دولت آباد ـ روبروی اداره اصلاح بذر

۲۷۰۸۲۳۲ ـ ۲۷۱۶۴۴۰

-----

11

بانک کشاورزی ( شعبه ریالی - ارزی توحید کرج

کرج ، میدان توحید ، ابتدای بلوار بلال


اطلاعات بیشتر ...


۲۲۱۵۶۶۰

بخش ریالی :۲۲۵۴۹۷۳ بخش ارزی :۲۲۰۵۶۵۷